ВходЕкипСава Димитров

Управител


Сава Димитров завършва бакалавърската си степен през 2012 г. в Икономичеси Университет – Варна. Като ученик и студент се включва в редица доброволчески каузи и проекти на различни теми (образование чрез театър, междукултурно опознаване и толерантност и т.н.).

През 2011-2012г. е вице-председател на варненската секция на най-голямата студентска организация в света, AIESEC, където отговаря за отдел „Комуникации и PR”. В този период секцията реализира над 10 проекта и програми на теми като практично образование, младежка безработица, проактивно гражданство, промотиране на доброволчеството, международен обмен на стажанти и доброволци. Общият брой на ангажираните младежи надхвърля 500.

През 2013г. Сава се включва в двугодишната програмата на „Заедно в час“, в рамките на която преподава английски език в гр. Костинброд. Сава инициира редица инициативи и проекти с учениците си, които развиват уменията и нагласите на младежите. 

През Август, 2015г. Сава поема ролята на Управител на Фондация "Мечти в действие".