ВходЕкипОлга Василевска

Мениджър Проект


Аз съм реализиран мечтател!

Формалното си образование завърших като Магистър по Финансов Мениджмънт, а в момента управлявам логистична компания. 

Личностното си развитие дължа на добровоческа работа в многобройни НПО и инициативи, пътуванията ми по света и на споделения опит от хората по пътя. Възможността да живея в пет страни на два континента за последните седем години е осъществена мечта, която разшири моите хоризонти. По пътя си научих, че човешките възможности са безгранични, а единственият определящ фактор за успеха е устремът към него.

WishBOX.org e компас за младите българи. С уникалния ни подход към професионалното и академично развитие, WishBOX.org ориентира младежите в България по пътя им напред. Аз вярвам, че всеки млад българин заслужава градивна подкрепа, за да може след години да сподели: "Аз съм реализиран мечтател!"


Дневник на приложението
Време Ниво Категория Съобщение
22:31:16.867573 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: impromptu
22:31:16.867645 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: fileuploader
22:31:16.867647 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: Jcrop
22:31:16.867650 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: uberuploadcropper
22:31:16.867654 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: eye
22:31:16.867655 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: utils