ВходФондация “Заедно в час”

Фондация “Заедно в час”

Лице за контакт: 5

Телефон: 029880688

Е-mail: info@zaednovchas.bg

Адрес: София 1000, ул. „Иван Денкоглу“ 19

Уебсайт: http://zaednovchas.bg/

Мисията на Заедно в час е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери

С какво са ни помогнали: 0

Партньори

Дневник на приложението
Време Ниво Категория Съобщение
23:31:57.218915 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: impromptu
23:31:57.218986 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: fileuploader
23:31:57.218991 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: Jcrop
23:31:57.218993 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: uberuploadcropper
23:31:57.218996 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: eye
23:31:57.218997 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: utils