ВходArete Youth Foundation

Arete Youth Foundation

Лице за контакт: 2

Телефон: 029809021

Е-mail: info@areteyouth.org

Адрес: София, ул. Братя Миладинови 40

Уебсайт: http://www.areteyouth.org/

Младежка фондация Арете е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите. Ние представяме ромската общност<

С какво са ни помогнали: 0

Партньори

Дневник на приложението
Време Ниво Категория Съобщение
22:24:18.398674 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: impromptu
22:24:18.398749 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: fileuploader
22:24:18.398753 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: Jcrop
22:24:18.398766 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: uberuploadcropper
22:24:18.398770 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: eye
22:24:18.398773 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: utils