ВходКонкурси - месец ФевруариПубликувано на: 08.02.2017

Подготвил: Ива Ненова

 

Пети международен конкурс за Васил Левски - рисунка, разказ, стихотворение

 

За деца от 6 до 18 години

Краен срок за изпращане на конкурсните материали - 13 февруари, 2017 година.

Резултатите с победителите ще бъдат обявени на 19 февруари 2017 година. 

На 19 февруари ще бъде открита изложба с отличените творби в конкурса в Двореца на децата в София. Ще се проведе и рецитал на стихотворенията отличени в литературния конкурс като рециталът ще бъде излъчен на живо по ИТВ „АЗ мога, АЗ знам”.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”

 

Конкурсът- изложба за детска рисунка на тема  „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря - Трифон Зарезан и на Деня на гр.Сунгурларе – 14 февруари
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.

 

Организатори:


Министерство на образованието и науката
Национален дворец на децата
Регионален инспекторат по образование – гр.Бургас и др.


Учениците, от 7 до 18 години, са разпределени в три възрастови групи:
7-10г., 11- 14г.,15 – 18 г.
Тематичният обхват включва:
-Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
-Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.


Всеки  участник може да участва в конкурса с най-много три творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ОДК гр.Сунгурларе
е 28.01.2014 година. Произведенията няма да се връщат.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват  получените  творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

 

В конкурса могат да участват творби на:
живописта: графика /рисунка, карикатура/; скулптура;
-приложно-декоративни творби и проекти. Материали и техники: По избор.
Формат на листа:
А4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

Всяка творба да съдържа следната информация:
трите имена на автора; клас, възраст; училище, извънкласно звено, ръководител; точен адрес и телефон; опис на изпратените творби.


Журито присъжда награди  /грамота и статуетка/ по раздели:
за живопис и за графика;
за пластика и за приложни изкуства.
Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си. Списък с имената на победителите ще бъдат публикувани във в. „Аз-Буки” – медиен партньор на конкурса. 
Разходите  /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците. 

 

Повече информация може да намерите тук.

 

Макар и малко, конкурсът си е конкурс, желаем на всички успех, а през март месец очаквай още и то повече конкурси и полета за изява!

 

WishBOX - Мечти в действие!