ВходМлади посланици на иновациите и технологиитеПубликувано на: 23.01.2016

Посланик на проекта е Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Република България за иновационна и здравна политика. Кампанията се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт.

 

С Майкрософт започваме 2016 година с проект „Млади посланици на технологиите и иновациите“, който се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт и ще бъде фокусиран върху технологичните умения, дигиталната грамотност и развитието на креативно и иновативно мислене у младите хора в страната.

 

Посланик на кампанията е Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Основни партньори на проекта са "Заедно в час" и Фондация “Старт ЪП”.

 

Днес обменът на информация и възможностите за образование и демократично участие стават все по-свързани с използването на новите медии. Предвиждания на Европейската комисия показват, че 90% от изискванията за работа през 2020 година ще предполагат наличието на поне базови технологични умения у кандидата. Ето защо проектът „Посланик на технологиите и иновациите“ ще предложи напълно безплатно на български ученици, които са на възраст между 15 и 18 години и са на прага на своето кариерно ориентиране, възможност да използват и създават технологии, да чуят пратически съвети на утвърдени експерти в областта и успоредно с това ще предостави модел за развитие на иновативно мислене и комуникационни умения.

 

Младежите, които успешно преминат проекта и станат първите посланици на технологиите и иновациите в България, ще поемат отговорността и инициативата да предадат уменията си и да открият свои заместници в училищата, от които идват, за да продължат развитието на проекта и в бъдеще.

 

От  12.01.2016, в рамките на трийсет дни, всички ученици в страната, желаещи да участват в проекта, на възраст между 15 и 18 години, могат да номинират някого и да се самономинират за посланици на иновациите и технологиите в специалната фейсбук група и тук в регистрационната форма на сайта. Всяка номинация трябва да представлява креативна автобиография само в шест думи и кратък отговор на въпроса: Какво бихте променили с помощта на технологиите и как?
Ние и Майкрсофт, като организатори на проекта, с подкрепата на посланика на каузата – Анна-Мари Виламовска и експерти от Заедно в час, Фондация Старт ЪП и основните медийни партньори ще изберем стоте най-добри биографии, чиито млади автори ще вземат участие във форума и уъркшоп частта на проекта в края на месец март в София. Стоте участници ще бъдат обявени до 7 март.

 

 

Стоте класирани за участие в проекта младежи, които ще станат първите „Млади посланици на технологиите и иновациите“ в страната, ще имат възможност да посетят събитието - еднодневен уъркшоп в София през втората половина на март. В рамките на форума те ще разработят свои собствени приложения за телефон, таблет или лаптоп чрез Майкрософт технологии; ще участват в няколко практически, интерактивни работилници на тема дигитална грамотност; ще работят върху модели за творческо и иновативно мислене и разрешаване на конкретни казуси. Техни лектори и ментори ще бъдат експерти от Майкрософт, Иновейшън Стартър, Фондация "Старт ЪП", Заедно в час.

 

 

На събитието младите хора ще могат да представят свои идеи за това, как да се подобри българската образователна система с помощта на технологии, иновативни методологии и социални иновации. Те ще получат грамота-отличие, като първите "Млади посланици на иновациите и технологиите" в България и ще разчитаме на тях да "запалят" своите съученици, за участие в проекта и следващата година.

 

WishBOX - Мечти в дейстивие!