ВходКонкурси - месец ФевруариПубликувано на: 10.02.2014

Подбрал: Росица Митрева 

 

Национално състезание за мултимедийни презентации - Водата извор на живот

 

Организатор: МОН, РИО - БУРГАС, Национален Дворец на Децата Община Бургас, Общински Детски Комплекс - Бургас, Училищно Настоятелство Към ОДК - БУРГАС

Краен срок: 1 март 2014 г.

Изпрати заявка за участие и мултимедийната ти презентация на CD или USB  на:

 

Общински детски комплекс,

ул: ”Райна Княгиня”11

8000 гр. Бургас

 

Можеш да участваш ако си от 6. до 12. клас или индивидуално, или в група с още двама твои съученици в твоята възрастова група. Трябва да направите мултимедийна презентация и ако бъдете допуснати до следващия кръг да я защитавате пред комисията в рамките на 10 минути.  

 

Темата е: “ ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

 

Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.

 

Организатор: МОН, РИО - БУРГАС, Национален Дворец на Децата Община Бургас, Общински Детски Комплекс - Бургас, Училищно Настоятелство Към ОДК - БУРГАС

Краен срок:1 март 2014 г.

Изпрати 3 екземпляра от творбата си на:

 

ОДК-гр. Бургас

Ул. ”Райна Княгиня”№11

 

Можеш да участваш ако си от 1. до 12. клас. Конкурсът е в два раздела: Поезия и Проза /есе или разказ/. Можеш да участваш с едно стихотворение и/или едно произведение в проза. Когато изпращаш творбите си не забравяй да напишеш своето име и фамилия, клас, училище или школа, точен адрес и телефон.

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

 

Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.

 

Организатор: МОН, РИО - БУРГАС, Национален Дворец на Децата Община Бургас, Общински Детски Комплекс - Бургас, Училищно Настоятелство Към ОДК - БУРГАС

Краен срок: 1 март 2014 г.

Изпрати на:

Общински детски комплекс

Ул. „Райна Княгиня” 11

Гр. Бургас

 

Можеш да участваш ако си от 5. до 12. клас. Можеш да участваш с най-много 3 творби като серия от 3 снимки се брои за 1 творба. Фотографиите трябва да са принтирани в размер А4. Не забравяй да напишеш своето име, презиме и фамилия, възраст, клас, училище или школа, ръководител, точен адрес и телефон  

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

 

Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “Водата – извор на живот” с мото: “ЧИСТА ВОДА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ!”, 20-21 март 2014 г.

 

Организатор: МОН, РИО - БУРГАС, Национален Дворец на Децата Община Бургас, Общински Детски Комплекс - Бургас, Училищно Настоятелство Към ОДК - БУРГАС

Краен срок: 1 март 2014 г.

Изпрати на:

 

Общински детски комплекс

Ул. „Райна Княгиня” 11

Гр. Бургас

 

Можеш да участваш ако си от 1. до 12. клас. Можеш да участваш с най-много 3 рисунки и/или 3 приложни творби. Те могат да бъдат в следните жанрове:  графика, акварел, живопис, приложно творчество - керамика, стъклопис и батик. Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси. Не забравяй да напишеш своето име, презиме и фамилия, възраст, клас, училище или школа, ръководител, точен адрес и телефон  

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

 

ХХ Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на народна музика, 28 - 30 март 2014 г.

 

Организатор: МОН, РИО- Варна, Община Варна, Общински детски комплекс

Краен срок:5 март 2014 г.

Изпрати заявка за участие на: гр.Варна 9000, ул. “Пушкин” №7, Общински детски комплекс или на fk.dinio.marinov@gmail.com

 

Можеш да участваш ако си солист или изпълнител на традиционен народен инструмент и си от 1. до 12. клас.

За повече информация и подробности -тук.

 

 

 

Седми национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” - Кюстендил 2014

 

Организатор: Община Кюстендил, Отдел “Култура и духовно развитие” и ХГ “Владимир Димитров – Майстора”

Краен срок: 8 март 2014 г.

Изпрати на:

 

гр. Кюстендил 2500, ул. ”Търговска” № 6,

Отдел „Култура и духовно развитие”

 

Можеш да участваш ако си ученик от 4. до 12. клас. Можеш да използваш всички видове живописни, графични и приложни техники върху картон с размер 35/50 см. без паспарту (ако техниката налага използването на друга основа, размерът пак трябва да е 35/50). Участието и само с 1 произведение като на гърба трябва да напишеш име и фамилия, клас, име и адрес на институцията, телефон за връзка.

 

Темата е: "Пролет върху листа"

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

Конкурс за студентско есе  

 

Организатор: Българската Макроикономическа Асоциация

Краен срок: 10 март 2014 г

Изпрати на: bma@bma-bg.org

 

Можеш да участваш ако си студент, обучаващ се в бакалавърска или магистърска степен в местни и чуждестранни университети и имаш интерес в областта на икономиката. Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.

Темата е: "Могат ли и как бедните страни да станат богати?"

 

 

За повече информация и подробности -тук.

 

 

Стискаме палци!!!

 

 

 WishBOX - Мечти в действие!