ВходЗа приятелството и прозореца на една болнична стая (ВИДЕО)Публикувано на: 14.07.2015

Автор: Цвети Петкова

 

Главните герои на клипчето, което сме ти побрали, са двама пациенти. Те лежат легло до легло от известно време, защото и двамата са наистина болни, а единият е сляп. Те са изградили приятелството си на основата на това, че мъжът, който вижда и е до прозореца, разказва на слепият какво се случва в парка до болницата. Разаказва му всякакви интересни, забавни и драматични случки, които се случват между хората. Но един ден човекът до прозореца отива на операция...

 

 

За мен, филмчето показва на какви неща е готов един човек за някой, на когото държи. Човекът до прозореца знае, че приятелят му би се чувствал много по-добре, ако не бъде изолиран от света, за това не спира да му разказва за случките в несъществуващия парк. Измисля си герои, съчинява сюжети, и кара своя приятел да се смее от все сърце.

 

Лично аз знам и друга история, която много прилича на тази. Ще ти я разкажа и ще те оставя сам да си извадиш извод от нея.

 

Двама тежко болни мъже лежат един до друг в една стая. Единият е парализиран и не може дори да седне на леглото, а другият седи до прозореца и често гледа през него. Човекът до прозореца често разказва на другия за парка до болницата, в който се случвали различни и интересни неща. Дори му разказал един ден за парадът, който минавал покрай тях. Но една сутрин сестрата намерила човекът до прозореца починал. След време другият човек помолил да го изправят за да погледне до прозореца, но когато погледал видял само сива стена: „Но тук имаше парк, моя приятел ми разказваше за случките в него.” „Господине, човекът който беше до вас беше сляп” казала сестрата.

  

WishBOX - Мечти в действие!