ВходКонкурси - месец МайПубликувано на: 29.04.2015

Подбрал: Съни Димитрова

Снимка: http://photopin.com/

 

Ученически конкурс - есе 2015 "Химия, Материали, Металургия"

Организатор: Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Краен срок: 8 май 2015 г.

 

1. В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.

2. Изисквания за оформяне на есето: Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 12; Word 97-2003, Line Spacing1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).

3. Есето и регистрационния формуляр се изпращат по електронен път или в писмо на посочените адреси за контакт.

 

Повече информация тук

 

Лятна школа по творческо писане в Нов Български Университет

Организатор: Нов Български Университет

Краен срок: 8 май 2015 г.

 

Желаещите да вземат участие в школата трябва да представят текст (проза) в размер до 10 страници на адрес: emiliya.dvoryanova@gmail.com, както и кратка творческа биография.

За студенти от НБУ школата е безплатна.

За външни участници цената е 50 лв.

 

Повече информация тук

 

Конкурс за детски рисунки на спортна тематика

Организатор: "НЧ Напредък 1871" гр. Никопол

Краен срок: 10 май 2015 г.

 

Целта на конкурса е с рисунки да се покаже, че всеки по всяко време и навсякъде трябва да се спортува защото, спорта е здраве и дълголетие, а надпреварата създава приятелства за цял живот. 
С помощта на багри покажете вашето отношение към спорта, като ни изпратите най-много по 3 рисунки на участник с максимален размер 35/50 см. По желание използвайте бои, моливи, флумастери и др. пособия за рисуване. 
На гърба напишете трите си имена, навършени години, адрес, телефон, имена и е-mail на ръководителя/ родителя за контакти. Най-добрите рисунки ще бъдат наградени по възрастови групи:

1 група: 7-9 год.

2 група: 10 - 13 год.

3 група: 14-17 год.

Рисунките изпращайте до 10 май 2015 г. на адрес:”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр.Ботев” №6, гр.Никопол, 5940. За справки: тел. 065412503, 065412417, 0889528971 или на e-mail: napredak1871nl@abv.bg

 

Национален конкурс за есе и рисунка "Светлината в природата" - май 2015 

Организатор: РИО Ямбол, Община Ямбол, ТО на НТС и Национална астрономическата обсерватория и планетариум, гр. Ямбол

Краен срок: 11 май 2015 г.

 

Цели:


- Да се предостави възможност на децата и учениците да изразят своето отношение към светлината за да съществува живот на земята.

- Да се насочи вниманието към красотата на Слънцето,Луната, звездите, планетите.

- Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора

- Да се даде възможност на учениците да представят своята гледна точка за значението и актуалността на светлината в нашето ежедневие

 

В конкурса за есе могат да участват ученици от 14 до 19 години, разпределени в две възрастови групи : 14-16 г. и 17-19 г. В конкурса за рисунка могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разпределени в три възрастови групи: 6-8 г., 9-11 г., 12-14 г.

 

Повече информация тук

 

WishBOX - Мечти в действие!