ВходУчилището мечта .. според ученициПубликувано на: 18.04.2015

Автор: Ива Ненова

Какво е училището мечта или идеалното училище за учениците?
На този въпрос ми отговарят няколко ученички,които учат в различни градове в България.
Ето и техният отговор на въпроса:
"Какво е училището мечта или идеалното училище за теб?"


Дея на 14 години, град София 

"За мен училището мечта е място, където можеш да се срещнеш с различни хора и всеки да приема различията на другите, да няма насилие. Също така място където учителите живо се интересуват за живота на децата, а не влизат в клас само за да кажат две-три думи и то дори без да знаят имената на учениците ... училището мечта трябва да е мястото, където развиваш индивидуалните си способности, затова, предполагам, искам да има достатъчно възможности за развитие - както интелектуални, така спортни и творчески. За мен едно училище мечта е място, където не те пренатоварват, но и да не те оставят да мързелуваш,където не те карат да "зубриш", а напротив - дават ти възможност да мислиш логически, набляга се на творчеството с цел изграждане на култура, иновативност и добро отношение към всеки предмет, защото при мен, колкото повече ме карат да зубря без да мисля, толкова по-малко неща научавам. Колкото повече проекти/плакати/презентации/сцени/дебати ме карат да правя по различни предмети, толкова по - добре усвоявам нещата.


Нико Дюпри на 14 години, град София 

Училището мечтa? Товa е лесно. Зa мен преди всичко то трябвa дa бъде ползотворно, полезно и дa ходя с удоволствие, a не сутрин дa се крия под зaвивките нa леглото.
Учителите трябвa дa сa усмихнaти и дa ни помaгaт, a не още повече дa ни откaзвaт от учението.
Външносттa нa сaмaтa сгрaдa нямa знaчение, зaщото вaжното сa хорaтa вътре.
Искa ми се учителите дa дaвaт мaтериaлa по нaчин, по който нaй-лесно ще възприемем.
Кaто цяло всяко училище е мечтa, зaщото не всички имaт шaнсa дa учaт в подобно учебно зaведение.


Диана на 14 години, град София

Училище мечта? Когато чуем това си представяме едно супер училище, с по-дълги междучасия, по-малко часове, асансьори, за да не изкачваме стълбите ...Но всъщност всички осъзнаваме, че не това е точното нещо, което искаме.
Все пак, какво би било училището без часовете, домашните, досадните стълби, приятелите ни и разбира се учителите, с които малко или много ни е забавно повечето пъти и ни помагат да преминем часовете си по-бързо.
Лично за мен училището не е мъчение. По-скоро това са най-хубавите години в живота ми.
Е да, би било хубаво наистина да имаме по-малко домашни, защото времето не стига често, би било хубаво храните в лавката да са малко по евтини, защото са наистина скъпи имайки в предвид кризата, в която е държавата ни ...би било хубаво и ние да се променим, защото доста често ужасното ни поведение води до сериозни последици, които не са хубави за никой. Ще е добре и да избираме от кои предмети да имаме повече,и от кои по-малко, както и да не отучваме празничните дни през събота например, защото не ние измисляме правила за ваканциите.
Но като цяло училището си ми харесва и съм сигурна, че това не само при мен, защото дори и през ваканциите се сещаме за него и за забавните моменти преживяни в него. А останалите допълнения, които изброих по-горе, са само плюсове, които училищното ръководство може да ни предостави.Гергана на 18 години, град Велико Търново

Може би първо трябва да се запитаме какво представлява училището като институция? Място, което в предишни времена се е смятало за едва ли не свято, или място, което служи за изява на една пародия, наречена-образователна система. За мен е смесица между двете, сграда,където не научаваш толкова Питагоровата теорема или с каква скорост се въртят планетите около слънцето, а се научаваш на търпение, уважение и самодисциплина. Всичко е въпрос на избор, разбира се.
За не краткия ми престой в училищни институции, сега по-специално в гимназия, мога да кажа, че училище мечта няма. Животът ме е научил, че перфектни неща не съществуват и слава богу. Не мечтая за перфектното училище, мечтая за промяна в начина на обучение, подобряване на училищната база и малко повече разбирателство между вечната опозиция ученик - учител.
Често хората свързват мечтата с нещо недостижимо, е не смятам, че искам толкова много, а и вярвам, че не съм единствената. 


Това са мненията на различни ученици от различни училища, а по тези мнения изглежда, че училището мечта може да стане и реалност! 


WishBOX - Мечти в действие!

WishBOX - Мечти в действие!