Вход"Заедно в час" набира училища партньори за новата годинаПубликувано на: 24.03.2015

Подбрал: Силвия Димитрова

Снимка: www.bgstudent.co.uk

 


Мисията на Фондация "Заедно в час" е всеки ученик в България да има достъп до качествено образование, така че да може да се реализира успешно след завършване на училището. "Заедно в час" привлича млади и успешни хора с лидерски качества, подготвя ги да бъдат учители, които да мотивират учениците си да постигат високи цели и да реализират пълния си потенциал и след това им помага да намерят работа в училище за две години. Само в нашия екип има цели трима, завършили програмата, членове!

Ако искаш да разбереш повече, или пък си решил да станеш учител и да мотивираш млади хора, можеш да откриеш повече информация тук.

 

А сега съществената част, а именно.

За новата година "Заедно в час" набира училища партньори.
Училищата и професионалните гимназии, които искат да приемат учители по програма „Заедно в час“ за следващата учебна година (2015-2016 г.), могат да кандидатстват до 1 април 2015 г.

 

Чрез комбинирано обучение по международния модел „Преподавай като лидер“ и квалификационни курсове към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, учителите по програма „Заедно в час“ успяват да повишат средно резултатите на класовете си с 20% още след първата година преподаване.

 

До момента програмата е работила с 48 партньорски училища, които имат възможност да реализират съвместни проекти и да обменят добри практики. През тази година например над 15 училища ще участват в два проекта по програма „Еразъм+“, които се управляват от екипа на организацията. Директорите и учителските колективи често участват в конференции и семинари, чрез които да споделят натрупания си опит и да разширят мрежата си от контакти в сферата на образованието.

 

Училищата, които искат да се включат в програмата, могат да изтеглят формата за кандидатстване от секция „За училища“ на сайта на неправителствената организация.

 

Условие е те да обучават ученици в редовна форма, които произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус; показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити; произхождат от езикови малцинства; в риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставяне от учебния материал.
За повече информация тук.

 

WishBOX - Мечти в действие!