ВходКонкурси – месец АприлПубликувано на: 30.03.2015

Подбрал: Силвия Димитрова

 

Седми национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” – 1 -2 май 2015 г.
Организатор: Общински младежки дом – Монтана
Краен срок: 6 април 2015 г.

 

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.

 

Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование, студенти от АМТИИ град Пловдив и ВУЗ с музикални специалности на възраст от 19 до 30 години.

 

ЖАНРОВЕ:

 

Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.

 

Повече информация тук

 

Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” Хасково 2015
Организатор: Фондация Еврика, ОНЧ „Заря-1858” Хасково и Компютърна школа „Вале”
Краен срок: 16 април 2015 г.

 

І. Изисквания към рисунките:

 

1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)

2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;

3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

 

ІІ. Изисквания към колажите:

 

1. Да са изработени с програма по избор;

2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена: На хартиен носител с размер на листа формат А4 - паспартирана с размери 25х35 см .или А3 – паспартирана с размери за 50х70см.

 

Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.

 

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.

 

Повече информация тук

 

Национален конкурс за есе „Изгнаници клети ..” 2015
(„Арменци” – Пейо К. Яворов)
Организатор: Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан, Координационен съвет на арменските организации в София, Фондация “Яворов” и Фондация “Българска гордост”
Краен срок: 16 април 2015 г.

 

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

- VІІ – VІІІ клас

- ІХ– ХІІ клас

 

Всеки участник представя до две есета в обем до два стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12).

 

Авторите представят по два екземпляра от своите творби.

 

Конкурсът е анонимен. Всяка творба трябва да бъде придружена от малък плик с информация за участника: трите имена, адрес, училище, клас, възрастова група, телефон за връзка, електронна поща.

 

Пликът с данните на участника трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.

 

Жури в състав: председател Вазкен Налбантян и членове: Вартануш Топакбашян и Антон Баев, ще оценява конкурсните работи.

 

Класираните участници ще получат грамоти и награди.

 

Адрес за получаване на творбите:

 

гр. Чирпан, п.к. 6200
ул. “Крачолови” 26
Къща музей “Пейо К. Яворов”
за конкурса “Изгнаници клети...”

 

Телефон за справка: 0416/ 94019, е - mail: javorovch@abv.bg

 

Поради анонимността на конкурса, няма да бъдат приемани есета по електронната поща.

 

Повече информация тук

 

Девети конкурс на „1000 стипендии”
Организатор: 1000 стипендии
Краен срок: 20 април 2015 г.

 

Проект "1000 стипендии" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

 

„1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.

 

Повече информация тук

 

Литературен конкурс : „И всеки път, когато мисля за България ...”
Организатор: GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция
Краен срок: 30 април 2015 г.


В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години от българските неделни училища и общности в чужбина.
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.

 

Няма жанрови и видови ограничения - всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.

 

Творбите да са с обем до 500 думи.

 

Повече информация тук

 

WishBOX – Мечти в действие!