ВходУспехът не идва при теб. Ти отиваш при него: КОНКУРСИ – част 1Публикувано на: 22.01.2015

Подбрал: Силвия Димитрова

 

 

International Fellowship Program for Art and Theory 2015-16

Организатор: Künstlerhaus Büchsenhausen

Краен срок: 30 януари 2015 г.

  

Kunstlerhaus Buchsenhausen в Инсбрук е следдипломен център за продукция, научни изследвания, обмен в областта на визуалните изкуства и теория на изкуството.

 

В рамките на международната програма Kunstlerhaus предоставя платформа, която улеснява развитието и разработването на художествени и арт-теоретични проекти в критичен контекст.


Могат да кандидатстват професионални визуални и медийни художници, изкуствоведи, теоретици, куратори от цял свят.


Стипендията е в размер на 3150 евро за покриване на разходите за живот, индивидуално студио, бюджет за реализация на предложения проект.

 

 

Повече информация относно програмата тук

 

Лятна предприемаческа програма (SEP)

Организатор: America For Bulgaria Foundation

Краен срок: 1 февруари 2015 г.

 

Лятната предприемаческа програма дава възможност за краткосрочно обучение чрез опит за 20 български студенти от всички акредитирани университети в България, като не присъжда академична степен.

 

Критерии за кандидатстване:

 

-       Кандидатите трябва да са български граждани, които понастоящем учат и живеят в България.

 

-       Кандидатите трябва да са редовни студенти в акредитиран ВУЗ.

 

-       Кандидатите трябва добре да владеят английски език.

-       Кандидатите трябва да са завършили поне две години от следването си в акредитиран ВУЗ в България преди да участват в Лятната предприемаческа програма. Допустими кандидати са и завършили студенти, които в момента следват за магистратура.

 

-       Кандидатите трябва да представят свидетелство за доказано висок академичен успех.

 

-       Кандидатите трябва да демонстрират лидерски умения и интерес към предприемачество.

 

-       Кандидатите трябва да демонстрират силен интерес към това да бъдат граждани на света, но и силна заинтересованост да отдадат своя принос на своята страна и своята общност.

 

Повече информация относно програмата и кандидатстването тук 

 

Национален конкурс 2015 г. – Водата извор на живот – Раздел литературно творчество

Организатор: Министерство на образованието и науката, РИО Бургас

Краен срок: 27 февруари 2015 г.

 

Конкурсът е в два раздела:

 

Поезия- за всички възрастови групи

 

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи по едно стихотворение. Всяко учебно заведение или школа може да се представи с до 3 участници с по едно произведение във възрастова група

 

Научно есе - за ученици- 9- 12 клас

 

Изисквания към научното есе:

 

• Задълбочено и изчерпателно разглеждане на проблема;

 

• Да изразява мнението на автора по темата на конкурса;

 

• При използването на цитати- да се посочва източника.

 

• Обем на текста- до 2 печатни страници

 

За повече информация тук

 

Национален конкурс 2015 г. – Водата извор на живот – Раздел фотография

Организатор: Министерство на образованието и науката, РИО Бургас

Краен срок: 27 февруари 2015 г.

 

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група – ученици 6-8 клас


ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас

Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група.

 

Размерът на фотографиите трябва да е формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.

Всяка творба здължително трябва да съдържа следната информация:

• Трите имена на автора

• Възраст, клас

• Училище, школа, клуб или извънучилищно звено и точен адрес

• Ръководител / телефон за контакти и e-mail/

 

За повече информация тук

 

WishBOX – Мечти в действие!