ВходВ цитати... Галилео ГалилейПубликувано на: 14.12.2014

Побрал: Ива Цолова

 

 

Галилео Галилей е роден на 15 февруари 1564 г. В Пиза и умира на 8 януари 1642 г. В Арчетри, Италия. Галилео е първото от седемте деца на Винченцо Галилей и Джулия Аманати, дребни благородници. Винченцо е музикант, композитор и музикален теоретик, автор на „Диалог за съвременната музика“ .

 

„За да бъде унищожено учението на Коперник, съвсем не е достатъчно да бъде затворена нечия уста. Трябва да бъде забранена астрономията, а също трябва да се забрани на всички да поглеждат към небето.“ 

 

Галилео е обучаван от родителите си до десетгодишна възраст. Когато през 1574 г. семейството се премества във Флоренция, с образованието му се заема живеещ наблизо свещеник. Впоследствие постъпва в манастира Санта Мария де Валомброза, където получава религиозно образование. 

 

„Не можеш да научиш никого на нищо, а можеш само да му помогнеш да го открие в себе си.“  

 

Ученият е считан, заедно с Франсис Бейкън, за основоположник на съвременния научен метод. Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, свързани с тях астрономически наблюдения и публичната защита на хелиоцентричната система. Той е определян като „баща на съвременната наблюдателна астрономия“, „баща на съвременната физика“, „баща на науката“ и „баща на съвременната наука“.

 

„Нищо велико на света не е извършено без страст.“ 

 

Работата на Галилей се смята за рязко скъсване с традициите, доминиращи в Европа и ислямския свят от времето на Аристотел. Освен това неговият конфликт с Римокатолическата църква е сочен като един от първите значими примери на конфликта между религиозния авторитет и свободата на мисълта в Западния свят. 

 

„Не се чувствам длъжен да вярвам, че Господ, който ни е надарил с чувства и разум, е възнамерявал да забравим за тях.“ 

 

Огромен е приносът на Галилей към научното развитие. През 1624 г. той разработва първия известен микроскоп. Неоспоримо е и използването на количествени експерименти и математическата интерпретация на резултатите от тях. Галилео разбира математическата парабола, както като конично сечение, така и като квадратична зависимост.   

 

 

„На света няма по-голяма ненавист от ненавистта на невежия към знанието.“ 

 

Той първи ясно заявява, че природните закони са математически и, както сам твърди, „езикът на Бог е математиката“. Това е рязко скъсване с дотогавашните традиции в науката, основани на постулатите на Аристотел и поставящи логиката в основата на научните изследвания.  

 

 

„И все пак тя се върти!“  

 

Галилей допринася и за отхвърлянето на сляпото приемане на авторитети (като Църквата) или други мислители (като Аристотел) в областта на науката и за разграничаването на науката от философията и религията. 

 

 

 

WishBOX – Мечти в действие!