ВходКак да превърнем характера си в супер силаПубликувано на: 14.04.2014

Автор: Симеон Иванов

 

На нашата малка планета има около 7,1 милиарда души и всеки един от тях има свой собствен, уникален и неповторим характер. Понякога характера ни помага в живота, друг път ни пречи, но кое, в крайна сметка го формира?

 

Почти на всеки се е случвало да се оправдава с характера си – “Просто съм си такъв” или “Ще ми се да имах по-различен характер”.  Да, гените ни имат пръст във формирането на характера ни, но се оказва, че ние самите имаме много по-голяма сила да го моделираме, отколкото си мислим. Моделирането на характера ни в правилната посока, може да ни помогне да имаме много по-щастлив и успешен живот.

 

През 2004-та година двама психолози -  Кристофър Питърсън (Christopher Peterson) и Мартин Селигман (Martin Seligman) - издават книгата Character Strengths and Virtues, в която предлагат идеята, че трябва да се фокусираме не само върху негативните неща, които ни се случват, но и да обръщаме голямо внимание на позитивните неща, защото те са от голямо значение за изграждането на характера ни.

 

Питърсън и Селигман се разравят из историята с цел да идентифицират основните добродетели, ценени от различните култури. Така идентифицират 24 силни страни на характера, които може да развият тези добродетели в нас.  Ето кои са те в 6 основни групи:

 

Мъдрост  - Креативност , Любопитство, Желание за учене и Перспектива

Кураж  - Смелост, Упоритост, Ентусиазъм и Честност 

Човечност - Любов, Доброта и Социалнa интелигентност

Правда - Работа в екип, Лидерство, Справедливост и Социална отговорност

Сдържаност -  Прошка, Скромност, Предпазливост, Самоконтрол

Превъзходство (Transcendence) – Наслада от красотата, Благодарност, Оптимизъм, Хумор, Духовност

 

 

Всеки човек е уникална комбинация от тези качества и силата, с която се проявяват. Ако вземем за пример мен, най-силно е развит оптимизмът ми, социалната отговорност, любознателността, креативността, активността и самоконтрола. Това са качествата, които са най-добре развити при мен.

 

Ако се фокусирате върху това да развивате качествата, които имате, това ще има дълготраен ефект върху вашето щастие. Освен това, може да повлияете положително и на хората около вас, като им кажете кои черти на характера им харесвате и защо.

 

Ключово за това дали ще успеем да развием характера си или не, е начинът ни на мислене. Има два типа мислене - фиксирано (Fixed mindset) и развиващо се (Growth mindset). Хората с фиксиран начин на мислене приемат, че още с раждането ни нашите способности, таланти и характер са заложени и не могат да бъдат променяни. Хората с развиващ се тип мислене, вярват, че през целия си живот могат да учат, да се развиват и да се променят.

Как реагираш ти, когато се провалиш, например? Взимаш си поука и продължаваш напред с натрупания опит, или приемаш, че не ставаш за нищо и винаги ще се проваляш? Със сигурност да мислиш по първия начин ще ти донесе много повече ползи.

 

Много хора в миналото са подкрепяли идеята, че характера на човека силно определя неговото развитие и как ще бъде приет в обществото. Дори Аристотел има изказване, което гласи, “Хората със силен характер със сигурност са много щастливи! “

 

С горните два основни принципа - да развиваме силните страни на характера си и да имаме развиващо се тип мислене - може да изградим нашия характер, така че да ни помага в живота.  Развитието на личностните ни качества e като развитие на мини “Супер Сили", които да ни помагат в трудни ситуации. 


Източник: www.letitripple.org  

 

Ако може да сте по-добра версия на себе си, какво бихте подобрили?

Everybody is a star, they just need to learn how to shine!

 

WishBOX - Мечти в действие!