ВходЗа нас


Мисията на MyWay.BG е да мотивира, информира и вдъхновява младите българи при избора и подготовката им за висше образование и кариера.

Предпоставки:
Ние, екипът на МyWay.BG, вярвяме в потенциала на младите българи за развитие и конкурентноспособност на световно ниво. С многобройните награди от международни състезания и олимпиади, младежите в България ежегодно доказват своите качества.
Ние осъзнаваме, че в България липсват общо достъпни и модерни методи за професионално и академично ориентиране.
Ние вярваме, че личния пример е най-ефективният начин за мотивация.
Ние знаем, че в България има успели професионалисти от многобройни професионални сфери с опит

Нашият подход:
Чрез представянето на успели българи от различни професионални и академични сфери, МyWay.BG дава позитивен пример за развитие на младите в България по интерактивен и увлекателен начин и така подкрепя успешната им реализация.
Чрез разработката на множество онлайн ресурси за академично и професионално ориентиране съвместно с ментори от цял свят, MyWay.BG цели да сподели опита на успели хора с младите у нас и да им помогне да достигнат нови върхове.

  • Ние, екипът на МyWay.BG, вярвяме в потенциала на младите българи за развитие и конкурентноспособност на световно ниво. С многобройните награди от международни състезания и олимпиади, младежите в България ежегодно доказват своите качества.
  • Ние осъзнаваме, че в България липсват общо достъпни и модерни методи за професионално и академично ориентиране.
  • Ние вярваме, че личния пример е най-ефективният начин за мотивация.
  • Ние знаем, че в България има успели професионалисти от многобройни професионални сфери с богат житейски опит, които имат желание да подкрепят младите хора.Дневник на приложението
Време Ниво Категория Съобщение
04:26:36.287118 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: impromptu
04:26:36.287192 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: fileuploader
04:26:36.287195 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: Jcrop
04:26:36.287198 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: uberuploadcropper
04:26:36.287199 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: eye
04:26:36.287201 warning system.web.CClientScript
There is no CClientScript package: utils